:
4-550E /. . 1500 4
0,25 . . / - /. 0,25 ., + . , , 2 . 7
SOWASH
. . 100 / . 2 5
/. . 3- . 1250 5
. - 500 . 1
. /. 200 14
- . . 22,5
- . 250 . 5
. / 800


, ,
, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru