12.12.2019
:
. . . 20 30 136 teva
. / 40 94 boiron
- . 20 + 12,5 , 28 145 merck sharp
70 88 glaxosmithklin
( ) 40 59 glaxosmithklin
40 61 glaxosmithklin
30 48 glaxosmithklin
40 57 glaxosmithklin
50 73
100 98
. . . 20 30 56 krka
XL . . . 40 20 67 krka
. 5 + 75 30 104 actavis group
. 10 + 75 30 157 actavis group
. 200 30 164
- /. 150 . 3 6 143
50 . 50 50 70 berlin chemie
100 . 100 50 95 berlin chemie
. /- /. 0,5 . 5 420
. /- /. 0,5 . 1 92
. 100 75
. / 25 30 84
. / 12,5 30 49
. /. 5 56 231 servier
. / 7,5 56 238 servier
- /. . 2,2 5 382 heel
. 100 94
- . 8 + 2,5 30 133 krka
- . 4 + 1,25 30 123 krka
- . 2 + 0,625 30 100 krka
. / 75 + 75 28 487 sanofi pharma
40 - /. 40 / 1 12 9570 teva
CONTOUR PLUS 508 bayer consumer
CONTOUR PLUS 508 bayer consumer
. . 40 14 226 takeda
. . 20 14 189 takeda
. - 40 . 1 123 takeda
- /. 10000 / . 5 5 388
- /. 10000 / . 1 10 181
- /. 10000 . 1 5 413
20 295 merz pharmaceu
82 ningbo suntem
1 48 ningbo suntem
. /. 5 50 131 merck kgaa
. /. 5 30 98 merck kgaa
. /. 10 50 221 merck kgaa
. /. 10 30 147 merck kgaa
. /. 2,5 30 81 merck kgaa
. /. 2,5 10 89 merck kgaa
. /. 100 1 46 euro lifecare
. . 50 , 4 222 euro lifecare
. . 50 , 1 77 euro lifecare
. . 100 , 4 264 euro lifecare
. . 100 , 1 91 euro lifecare
. 300 . 100 349 teva
50 / . 100 115
- /. 100 / . 5 5 878
. 300 100 344
. 150 100 287
. 300 30 131 medochemie
. 150 30 82 medochemie
56 81
56 74
10 , 68
- 50 , 70
- 30 , 70
55 , 50
110 , 47
3 54
2 130
1/ 192
1 138
(- -) 1 214
() 6 177
7 217
2, /. . 202
9 (L) 49
. (/ - 1 . ) 105
11, 1230106, L, 46
2 54
5/ (L) 144
1 509
- - - 4 . 204
- - - 2/ . 258
PARAMED 5/(L) 149 zhangjiagang
8/ 224
25 243
13 161
25 1580
2 138
1 235
1 118
1/ 263
1 188
5 87
3/ 138
11 614
1/ 291
1/ 282
() 3/ 380
 

0.. - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - ..162


, ,
, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru