11.12.2019
:
244
193
() 196
244
196
196
196
196
() 196
196
244
196
410
244
DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS 439
DERMATOPHAGOIDES FARINAE 439
ACARUS SIRO 439
: 17 35 228
283
() 244
196
244
244
(²) 244
196
196
244
() 196
196
244
196
196
244
244
200 222 svr
200 222 svr
400 334 svr
200 222 svr
- 200 236 svr
200 178 svr
- 75 165 svr
- 100 184 svr
200 162 svr
- 50 161 svr
15 172 svr
400 334 svr
200 212 svr
400 343 svr
40 231 svr
40 243 svr
SPF20 - 40 219 svr
SPF20 - 40 219 svr
SPF 50 50 252 svr
40 216 svr
40 214 svr
. . / . 500 306 svr
30 441 svr
40 460 svr
15 368 svr
40 460 svr
40 10 242 svr
30 100 193 svr
30 100 208 svr
10 24 200 227 svr
40 248 svr
40 248 svr
SPF20 - 40 253 svr
SPF20 - 40 253 svr
SOWASH 105 sowash
SOWASH 2 294 sowash
SOWASH 2 294 sowash
SOWASH 2 294 sowash
SOWASH - () 2 175 sowash
SOWASH - 175 sowash
SOWASH 350 sowash
SOWASH 294 sowash
SOWASH + ()+ 1190 sowash
SOWASH SOWASH HYDRO-PULSER 1624 sowash
SOWASH HYDRO-JET SOWASH 1120 sowash
WATERPIK TC-100E 2. 322 waterpik
WATERPIK PP-100E 2. 322 waterpik
WATERPIK JT-100E 2. 322 waterpik
WATERPIK WP-702 1820 waterpik
WATERPIK SR-1000 SENSONIC 1974 waterpik
WATERPIK WP-900 3850 waterpik
WATERPIK WP-450E2 1890 waterpik
WATERPIK WP-300 1960 waterpik
WATERPIK WP-100E2 2310 waterpik
- /. 100 / 3 1 168 lilly france
- . 600 , . 347 grand medical
. 30 112
. /. 40 . 84 44351 bayer pharma
2 - / 6 . 300 107
. . 30 84 krka
16 67 krka
- 250 227
. 2,4 1 60 sandoz pharmac
EXTRA 6, 70108 ( ) 161 lauma
MATOPAT CLASSIC 6 10 100 217 torunskie zmo
. . 40 30 61 teva
 

0.. - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - ..162


, ,
, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru