11.12.2019
:
/- /. 1 + 1 . 1 61
. /. 750 5 143
. /. 200 10 253 pharma interna
/. 50 /5 . 50 1 140 pharma interna
/. 100 /5 . 50 1 195 pharma interna
. - 1000 . 1 63 orchid chemica
/. 100 /5 ., 60 1 178 pharma interna
/. 100 /5 ., 30 1 138 pharma interna
. 400 5 183 pharma interna
. - 1000 . 1 57 aringa
. - 1000 . 1 57 abryl formulat
. - 1000 . 1 56 biotech ltd
. /- /. 1000 . 1 55 aurobindo phar
. 10 72
. 100 20 241 cefak
. - 1 . 1 46 lupin
. 20 93 cefak
. 100 327 cefak
- /- /. 1 . 5 60
- /- /. 0,5 . 5 47
. - 0,5 ., / 10 78
/- /. 1 . 10 98
/- /. 0,5 . 10 75
. 100 158 cefak
. . 50 138 cefak
. . 100 291 cefak
. /. 10 30 80 reddys
. /. 10 20 56 reddys
. /. 5 30 49 euro lifecare
. /. 5 100 251 euro lifecare
. / 500 10 117 lupin
. / 250 10 87 lupin
. 10 . 50 200 teva
- /. 10 . 2 10 344 teva
. 20 103
- /. . 5 5 397
- /. . 2,2 5 448 heel
- /. 215,2 / . 5 5 513 ever neuro pha
- /. 215,2 / . 20 5 1392 ever neuro pha
- /. 215,2 / . 2 10 480 ever neuro pha
- /. 215,2 / . 10 5 782 ever neuro pha
- /. 215,2 / . 1 10 286 ever neuro pha
. 360 30 126
. 50 79
12 245
. /. 500 20 423 ferrer interna
- /. 100 / . 30 352 ferrer interna
- /. 100 / 10 10 522 ferrer interna
- /. 500 . 4 5 254 ferrer interna
- /. 1000 . 4 5 341 ferrer interna
- /. 1000 . 4 10 668 ferrer interna
/ 57
10/873 71
2/415, / 60
2/414 BALONIK 61
10/903, /., 70
10/874, /., 69
10/873, /. 72
10/873, 74
- . 45 113 rotapharm
. 50 108 heel
- /. . 2 100 66 heel
- /. . 2 10 648 heel
50 164 heel
- 30 122 schering ploug
- 30 122 schering ploug
- 0,1 % 30 177 schering ploug
- 0,1 % 15 124 schering ploug
. 200 20 256 pfizer inc
. 200 10 114 pfizer inc
. /. 200 10 194 abryl formulat
. /. 100 10 167 abryl formulat
/. 36 / . 30 , . 296 schering ploug
. 400 5 392 schering ploug
/- /. 1 . 1 84
. 5 18 162 laboratoires
150 150 138 laboratoires
150 150 177 laboratoires
050 50 167 laboratoires
700 96
- /. 100 / 3 5 994 lilly france
/. 100 / 3 5 950 lilly france
3 (30/70) /. 100 / 3 5 599 lilly france
100 - /. 100 . 10 1 240
- 200 , 2- 103
- /. 100 / 3 5 736 lilly france
25 /. . 100 / 3 1 161 eli lilly neth
25 . /. . 100 / 3 5 704 eli lilly neth
. 0,5 30 135
- 150 61 guangzhou yuso
- . 300 60 243 shenzhen gonse
- . 300 60 247 shenzhen gonse
- 1,2 20 62 fito pharma
19 95 delta medical
. / 200 60 93 lab rosa phyto
. / 200 180 240 lab rosa phyto
- . 120 150 lab rosa phyto
. . 30 133
. - 5000 ., . . 1 3 957 ferring gmbh
. - 1500 ., . . 1 3 937 ferring gmbh
 

0.. - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - ..162


, ,
, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru